Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop www.mignon.cz

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých společnost Mignon-II. s r.o. se sídlem Sadova 1049/55, 360 01 Karlovy Vary, IČ 26142775, prodává pobytové balíčky a pobyty uživatelům internetových stránek www.mignon.cz (dále jen „kupující“).

Objednání balíčků a uzavření kupní smlouvy

Pobytové balíčky nebo individuální pobyty, o které má kupující zájem, může kupující objednat pomocí tlačítka Objednat. Po vyplnění jména a adresy kupující objednává vybraný balíček ve zvoleném termínu..

K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází až při závazném potvrzení termínu i balíčku kupujícím.

Zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.mignon.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena každého balíčku včetně DPH je uvedena v popisu konkrétního balíčku. Kupní cena platí až do vyčerpání kapacity, pokud u konkrétního balíčku není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny pobytových balíčků se mohou průběžně měnit. Uvedená cena balíčku je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Čerpání služeb objednaných přes formulář

Kupující se zavazuje vyčerpat zakoupené služby v dohodnutém termínu. V případě zrušení pobytu je povinen informovat vedení hotelu.

Odstoupení od Smlouvy

Při odstoupení od Smlouvy před určeným termínem zahájení čerpání Pobytu a Služeb (též storno Pobytu a služeb) se stornopoplatek účtuje z celkové Ceny objednaného Pobytu a Služeb takto: Storno Pobytu a Služeb provedeno před zahájením čerpání Pobytu a Služeb Výše stornopoplatku - % z ceny stornovaného Pobytu a Služeb do 22. dne 0 % od 21. do 15. dne 50 % od 14. do nenastoupení v termínu bez předešlého storna 100 %

Reklamace

Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce pobytu v hotelu MIGNON. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady služeb. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Kontakty na prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese:

Hotel MIGNON ****
Sadova 1049/55
360 01 Karlovy Vary
Česká republika

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetových stránkek www.frankuv-dvur.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

Příjezd

Odjezd

Stravování

Počet osob